introduction

Ảnh của tôi
i'm just an unknown guy who do this blog just for fun, hope you guys enjoy this new little blog :D

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Tsukihime New Remake Character Images: Satsuki, Kohaku, Hisui

nicceeeee  XD XD
though Ciel and Akiha is hot too :-? now i'm really confused :s

 via yaraon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét